Deze dakwerkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht vanĀ Veldwijk Aannemers.